ES10

 Monstername systeem
Voor een nauwkeurige, snelle en stabiele vochtmeting is het belangrijk dat de hygrometer in een representatieve monster van het gas meet. Bovendien het medium de juiste druk en snelheid (flow) heeft en vrij is van verontreinigingen. Het ES10 monstername systeem is dan ook een goede manier om een Michell Instrument dauwpuntsensor op de juiste wijze te installeren. Het systeem zorgt voor de juiste druk , flow en filtratie.

Het ES10 monstername systeem is modulair opgezet zodat het precies aansluit op de toepassing en de daarbij horende eisen. Toepassingen zijn bijvoorbeeld perslucht, medische gassen of proces gassen.

Product Bijzonderheden

  • Eenvoudig te gebruiken
  • Modulaire opbouw
  • Filtratie
  • Inregelen en controleren Druk en Flow
  • Atmosferische meting of meting onder druk tot 10 Barg.
ES10

Toepassing

Compressor Lucht Beademenings Lucht Algemene Gassen

Aanverwante artikelen


None