Explosieveilige zuurstofanalyser in uiterst hoge ppb nauwkeurigheid, verzekerd de veiligheid gedurende de ethyleenproductie.


De GPR-18 MS zuurstof analyser van Analytical Industries Inc. detecteert met uiterst hoge nauwkeurigheid de zuurstofverontreiniging in de ethyleenproductie. De GPR-18 MS meet met een nauwkeurigheid van parts per billion (ppb), waardoor de kwaliteit en de productiecapaciteit wordt verbeterd.

Behalve voor ethyleen, is deze gasanalyser ontworpen voor toepassingen waar brandbare gassen van hoge kwaliteit worden geproduceerd. Dit zijn gassen zoals waterstof en lichte koolwaterstof verbindingen zoals methaan, ethaan, propaan en butaan.

De geavanceerde elektrochemische Pico-Ion zuurstofsensor kan metingen uitvoeren in het complete 0-1 ppm meetbereik. Deze elektrochemische zuurstofsensor heeft geen onderhoud nodig. De sensor meet zuurstofniveaus van 1.000 ppm tot <5 ppb met behulp van 4 selecteerbare vaste bandbreedtes. Behalve de hoge gevoeligheid voor lage (ppb) zuurstofniveaus biedt de Pico-Ion sensor excellente lineariteit en nauwkeurigheid. Daarnaast heeft de sensor een korte reactie- en hersteltijd bij blootstelling aan verhoogde zuurstof concentraties.

De GPR-18 is uitgevoerd met een RVS monsternamesysteem, specifiek ontworpen om uitvaltijd en bedrijfskosten te minimaliseren. Het innovatieve bypass de sensor wordt af gesloten tijdens de installatie of loskoppelen van het te meten gas, zodat de levensduur van de sensor wordt verlengd. Om de betrouwbaarheid en de meetnauwkeurigheid te vergroten zijn de interne elektronica en monsternameleidingen temperatuur geregeld. Voor verdere nauwkeurigheid wordt tevens het uitgaande meetsignaal gecorrigeerd voor veranderingen in temperatuur.

De GPR-18 MS UHP is explosieveilig, gecertificeerd volgens ATEX richtlijn 94/9/EC voor waterstof service met een gevaarlijke omgevingsclassificatie van EX II 2 G Ex d IIB+H2 T6 of T5.


Date: 5 November 2018
Ref : 244
Written & issued by Michell Instruments Ltd.