Zuurstofanalysers en termische geleidbaarheidanalysers

Ideaal voor het traceren van zuurstofmetingen en veeleisende gelijksoortige industriële toepassingen

Farmaceutisch

Petrochemisch

Elektriciteitsproductie 

Metallurgie

Industriële gassen

 Meer...

Michell biedt 2 modellen zuurstofanalysers, ontworpen om de veiligheid te verhogen en de efficiëntie te verbeteren. Van industrieel gas en stikstofproductie, tot farmaceutische reactoren, raffinaderijen en inerte schermgassen, onze zuurstofanalyser kan hier ingezet worden. Bij deze technologieën wordt de sensor niet "verbruikt" tijdens het meten. Zodoende kunnen betrouwbaarheid op langetermijn en low-cost of ownership gegarandeerd worden.XTP series: paramagnetisch industriële zuurstofanalyser

De XTP serie maakt gebruik van een innovatief paramagnetisch zuurstofdetectiesysteem voor uiterst nauwkeurige en betrouwbare industriële toepassingen. Behuisd in een IP66 weersbestandig/explosieveilige behuizing voor maximale installatieflexibiliteit. Deze analyser is beschikbaar in 2 versies; 1 voor gebruik in veiligheidszones en 1 voor algemene configuraties. De analyser heeft een meetbereik van 0 tot 100% zuurstof.

XZR series: robuste zirkoniumoxide zuurstofanalyser

De XZR serie maakt gebruik van onze unieke metallic sealed referentiesensor (MSRS). De zirkoniumoxide technologie dient nauwkeurige en herhaalbare zuurstofmetingen, zonder noodzaak van een referentiegas. De XZR400 is ontworpen om zuurstof concentraties te detecteren in schone gassen, terwijl de XZR500 ontworpen is om percentageniveaus van O2 te meten in rookgas.


Zuurstof analysers

Binaire gas analyser

Calibratie

Zuurstofanalyseapparatuur speelt een belangrijke rol in de veilige productie van geneesmiddelen. Bij poeders en oplosmiddelen is het explosiegevaar het grootst, dus een deken gas (gewoonlijk N2) wordt gebruikt om de lucht te vervangen in het proces. Hierdoor wordt een van de elementen voor ontbranding (zuurstof) weggenomen, waardoor de veiligheid van het proces toeneemt.


 • Reactors
 • Centrifuges
 • Omgevingscontrole
 • Laboratoriummetingen

Om veiligheidsredenen wordt in veel petrochemische fabrieken stikstof gebruikt als een deken van gas om een inerte atmosfeer creëren. In het bijzonder bij opslagtanks is er damp boven het vloeistofniveau, die is zeer brandbaar en kan gemakkelijk exploderen indien blootgesteld aan een warmtebron of statische elektriciteit. Om dit te voorkomen moet het zuurstofgehalte onder de LEL worden gehouden.


 • Opslagtanks
 • Dampretour
 • Stikstof generatoren

Energieopwekking vereist brandstof om energie te produceren. Bij kolen of gas gestookte elektriciteitscentrales, wordt dit gecombineerd met zuurstof om warmte te produceren die vervolgens in energie wordt omgezet.

Verbrandingsproces analysers kunnen het proces nauwkeuriger controleren, wat leidt tot een vermindering van brandstof en emissie. Sommige generatoren hebben een waterstofkoeling, welke zorgvuldig gecontroleerd moet worden om een veilige en efficiënte werking te garanderen.


 • Economiser controle
 • H2 & CO2 meting op generatoren
 • Verpakte boilers

Metallurgische processen zijn afhankelijk van een gecontroleerde atmosfeer om een beschermend of juist een reactief effect op het behandelde metaal te hebben . Controle op de eigenschappen van deze verschillende atmosferen is belangrijk om een optimaal oppervlakafwerking te krijgen, en miner gas te verspillen.

De analyse van het zuurstofgehalte leidt tot een beter rendement in het verbrandingsproces van een oven, en geeft een beeld van het oxiderend vermogen van een gecontroleerde atmosfeer. Het meten van waterstofniveaus helpt bij het bepalen van het reductievermogen van een gecontroleerde atmosfeer.


 • Gloei-, sinter- en soldeerovens
 • Boilers & procesverwarming
 • Bell ovens

Op vele plekken op een industriële gasplant is een gasanalyse nodig is om hoogwaardige poductkwaliteit te garanderen aan de eindgebruiker, op een veilige en efficiënte manier. Afhankelijk van het soort gas worden hiervoor verschillende meetprincipes gebruikt.

Voor zowel cryogene en adsorptiedroger, zijn restzuurstof en vocht in zuivere gassen de meest voorkomende verontreinigingen die moeten worden gecontroleerd en geidentificeerd. Onze MSRS Zirconia technologie is ideaal voor continuemonitoring van sporen ( < 4ppmV O2) in N2, Ar, CO2 en andere inerte gassen.

De toepassingen van zuurstofanalysers zijn niet beperkt tot wat is vermeld op deze pagina.


Neem contact met ons op en wij helpen u graag om het beste product voor uw toepassing te kiezen.